Naše služby

Konstrukce pro mosty i lávky

Naším základním kamenem výroby jsou mostní konstrukce. Vyrábíme, montujeme a opravujeme všechny tyto typy konstrukcí: ocelové plnostěnné, ocelové komorové, příhradové nosníkové, ocelové obloukové, závěsné a visuté a spřažené ocelobetonové. V rámci příslušenství mostů a inženýrských staveb dodáváme mostní dilatační závěry, ložiska, ocelová zábradlí a zábradelní svodidla. 

Značení v oblasti dopravních staveb

Vše, co je psáno, je i dáno. Tím se řídí také naše divize, která má na starosti portály dopravního značení či železniční návěstidla. 

Příslušenství do vodohospodářských a pozemních staveb 

Naše produkty jsou důležitou součástí také v rámci vodohospodářských a pozemních staveb, kde dodáváme ocelové nosné prvky, jak svislé, vodorovné, tak i pro schodiště. U plavebních komor zajišťujeme ocelové klapky, stavidla i vrata. Vyrábíme také příslušenství pro protipovodňová opatření a ČOV.