Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Třebestovice

Cílem projektu je instalace fotovoltaických systémů bez akumulace elektrické energie sloužící pro vlastní spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost OK Třebestovice, a.s. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Název projektu je: Instalace fotovoltaické elektrárny OK Třebestovice, a.s. v areálu Třebestovice. Reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004130.

https://okt.vinci-construction.cz/files/plakat-vzor-fve-npo44.pdf